:: strona główna
:: aktualności
:: historia klubu
:: zarząd
:: zakres działania
:: sylwetki trenerów
:: sylwetki zawodników
:: wyniki
:: wstąp do klubu
:: kalendarz zawodów
:: galerie
:: sponosoring
:: spływ kajakiem
:: spływ pontonem
:: linki
:: kontakt

zakres działania

    Ideą Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz podejmowaniu działań edukacyjnych, społecznych charytatywnych oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport wskazując alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu bez nałogów.


    Domeną działalności Klubu jest dziedzina sportu - kajakarstwo.

    

  Celem Klubu jest:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 8. Działanie na rzecz integracji europejskiej, poprzez rozwijanie kontaktów
 9. współpracy na płaszczyźnie sportowej.
 10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Promocja i organizacja wolontariatu.
 12. Działalność charytatywną.


    Klub realizuje swoje cele poprzez następujące formy:

  I Organizowanie:
 1. Turniejów i rozgrywek sportowych.
 2. Obozów sportowych krajowych i zagranicznych.
 3. Zawodów sportowych.
 4. Zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 5. Szkoleń kursów i konferencji.
 6. Innych form zajęć dozwolonych prawem.
  II Udostępnienie:
 1. Obiektów będących w posiadaniu Klubu : Sprzętu, przyrządów i przyborów będących własnością Klubu